جانمایی برای پلاک های اسناد

جانمایی برای پلاک های اسناد قدیمی

جانمایی برای پلاک های اسناد قدیمی

جانمایی برای پلاک های اسناد قدیمی توسط کارشناس دارای صلاحیت به این صورت میباشد که معمولا املاکی نیاز به جانمایی دارند که اسناد قدیمی هستند که به ورثه رسیده است یا ملک های رها شده ای که صاحبان آن ها به دلایل مهاجرت از ایران چندین سال به ملک خود سر نزده اند و یا […]

بیشتر بخوانید