جانمایی ثبتی املاک دارای سند

جانمایی ثبتی املاک دارای سند های قدیمی توسط تیم مجرب

جانمایی ثبتی املاک دارای سند های قدیمی توسط تیم مجرب

جانمایی ثبتی املاک دارای سند های قدیمی توسط تیم مجرب برای صدور سند مورد استفاده قرار می گیرد در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام و ارائه آن به اداره ثبت برای ملک سند تک برگ صادر می شود و نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک […]

بیشتر بخوانید