جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام را می توان به یک فرد دارای صلاحیتی همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد و زمانی لازم است عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام شود که حدود و یا آدرس ثبتی ملک نا معلوم باشد در این صورت است که برای مشخص کردن این اطلاعات میبایست جانمایی پلاک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و این متخصص به اسناد و مدارک ثبتی ملک دسترسی دارد در نتیجه میتواند این عملیات را به خوبی انجام دهد در بحث املاک گمشده میبایست این عملیات انجام شود تا آدرس دقیق ملک معلوم گردد جانمایی ثبتی […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام به این صورت می باشد که با استفاده از اسناد ثبتی و رسمی بر روی سیستم مختصات یو تی ام تعیین موقعیت ملک طبق شماره پلاک ثبتی صورت گیرد و برای انجام جانمایی پلاک ثبتی باید نقشه یو تی ام ملک را تهیه کرد و تهیه […]

بیشتر بخوانید