جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام را می توان به یک فرد دارای صلاحیتی همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد و زمانی لازم است عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام شود که حدود و یا آدرس ثبتی ملک نا معلوم باشد در این صورت است که برای مشخص کردن این اطلاعات میبایست جانمایی پلاک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع با تهیه نقشه یو تی ام و انجام جانمایی موقعیت دقیق ملک تثبیت می شود. جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی در صورتی که مالک از موقعیت دقیق ملک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و این متخصص به اسناد و مدارک ثبتی ملک دسترسی دارد در نتیجه میتواند این عملیات را به خوبی انجام دهد در بحث املاک گمشده میبایست این عملیات انجام شود تا آدرس دقیق ملک معلوم گردد جانمایی ثبتی […]

بیشتر بخوانید