جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع با تهیه نقشه یو تی ام و انجام جانمایی موقعیت دقیق ملک تثبیت می شود. جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی در صورتی که مالک از موقعیت دقیق ملک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و این متخصص به اسناد و مدارک ثبتی ملک دسترسی دارد در نتیجه میتواند این عملیات را به خوبی انجام دهد در بحث املاک گمشده میبایست این عملیات انجام شود تا آدرس دقیق ملک معلوم گردد جانمایی ثبتی […]

بیشتر بخوانید