جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام را می توان به یک فرد دارای صلاحیتی همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد و زمانی لازم است عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام شود که حدود و یا آدرس ثبتی ملک نا معلوم باشد در این صورت است که برای مشخص کردن این اطلاعات میبایست جانمایی پلاک […]

بیشتر بخوانید