جانمایی ثبتی و نقشه UTM

جانمایی ثبتی و نقشه UTM توسط کارشناس دارای صلاحیت

جانمایی ثبتی و نقشه UTM توسط کارشناس دارای صلاحیت

جانمایی ثبتی و نقشه UTM توسط کارشناس دارای صلاحیت همانن کارشناس رسمی دادگستری ممکن می باشد و جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از اسناد ثبتی و قدیمی ملک انجام می شود. بعد از انجام جانمایی پلاک ثبتی آدرس و حدود ثبتی ملک معلوم می شود و در ادامه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید