جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک

تفسیر عکس ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس ماهواره ای برای جانمایی ملک به منظور تعیین مرزهای یک ملک که در قدیم از طریق دیوار کشی مشخص بوده انجام میشود و این مرزها در عکس های هوایی و ماهواره ای که در سالهای گذشته از ارتفاع از سطح زمین گرفته شده است تهیه و تعیین میشود و بعد از تعیین مرزها […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک

جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک

جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک جانمایی ملک برای تعیین موقعیت اسنادی است که موقعیت آن معلوم نیست و باید برای به دست آوردن موقعیت از روش جانمایی ملک استفاده شود. جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک روش  کار  به این صورت است که ابتدا باید به یک کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری مراجعه شود […]

بیشتر بخوانید