جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک بابررسی اسناد قدیمی موجود و همچنین اسناد ثبتی امکان پذیر میباشد و انجام این کار در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد در واقع کارشناس با بررسی و استخراج اسناد و مدارک قدیمی می تواند موقعیت و آدرس دقیق […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک که برای املاک قدیمی انجام آن گاهی ضروری میشود تا ملک در حدود ثبتی و حقیقی خود قرار بگیرد. این عملیات که از عهده هر شخصی بر نمی آید و کاملا فنی و تخصصی میباشد و یک کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی و نقشه برداری قادر به انجام […]

بیشتر بخوانید