جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری فراهم می شود تا قابل ارائه به شهرداری باشد. این نقشه به منظور اخذ جواز ساخت از شهرداری به عنوان مدرکی باید تهیه شود. با تهیه این نقشه موقعیت دقیق ملک با مختصات یو تی ام و همچنین مساحت و ابعاد و اضلاع ملک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و زمانی که مالک می خواهد در ملک خود بنایی را بسازد باید نقشه جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم را انجام دهد که اینکار نیاز به تجربه دارد و کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت بهترین افراد […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران جهت اخذ جواز ساخت و ساز ملک از شهرداری انجام میشود در واقع برای اینکه مالکی بخواهد در ملک خود ساخت و سازی انجام دهد باید جواز ساخت ملک را از شهرداری بگیرد و برای اخذ جواز ساخت ملک باید جانمایی ملک روی نقشه یک دو […]

بیشتر بخوانید