جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک از عهده متخصصی همچون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی بر می آید. نقشه مصوب شهرداری نقشه ای یو تی ام دو هزارم است که از جانب شهرداری درخواست میشود تا در نتیجه موقعیت دقیق ملک و همچنین ابعاد و مساحت ملک با دقت بالا […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک به این منظور انجام می شود که موقعیت و مرز های ملک روی زمین مشخص شود , با تفسیر عکس های هوایی اطلاعات مهمی را می توان از این عکس ها استخراج کرد که ازجمله این اطلاعات مهم،تشخیص و شناسایی عوارض و تعیین حدود ملک میباشد. انجام تفسیر […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام - جانمایی ملک - تعیین مختصات ملک

نقشه یو تی ام – جانمایی ملک – تعیین مختصات ملک

نقشه یو تی ام – جانمایی ملک – تعیین مختصات ملک که به منظور تعیین موقعیت و آدرس دقیق ملک بر روی زمین با رعایت مرزهای دقیق ملک انجام می شود و منظور از نقشه یو تی ام نقشه ای است که رد ان گوشه های ملک با مختصات یو تی ام نمایش داده شده […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام جهت جانمایی ملک

تهیه نقشه یو تی ام جهت جانمایی ملک

تهیه نقشه یو تی ام جهت جانمایی ملک برای اخذ سند تک برگ انجام می شود که یکی از مهم ترین مراحل برای گرفتن سند است. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری با ۲۰ سال سابقه کاری تهیه نقشه یو تی ام جهت جانمایی ملک جانمایی ملک یکی از مهم ترین مراحل […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک

جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک

جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک جانمایی ملک برای تعیین موقعیت اسنادی است که موقعیت آن معلوم نیست و باید برای به دست آوردن موقعیت از روش جانمایی ملک استفاده شود. جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک روش  کار  به این صورت است که ابتدا باید به یک کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری مراجعه شود […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام چیست

نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام چیست نقشه یو تی ام همان نقشه ای است که در آن تعیین موقعیت یک قطعه زمین یا ملک روی زمین با استفاده از مختصات یو تی ام تعیین شده است. نقشه یو تی ام چیست نقشه یو تی ام که امروزه در زمین ملکی بسیار کاربرد دارد بر اساس مختصات روی کره […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام برای سند ملکی درتهران

نقشه یو تی ام برای سند ملکی درتهران

نقشه یو تی ام برای سند ملکی درتهران نقشه همان تصویر چاپ شده روی کاغذ است که نشانگر قسمتی از یک محله یا شهر یا حتی کشور است که در مقیاس های بزرگتر برای قاره ها نیز به کار می رود. نقشه یو تی ام برای سندملکی درتهران نقشه ها در مقیاس های گوناگون دارند و هر […]

بیشتر بخوانید