جانمایی پلاک ثبتی املاک مسکونی در تهران

جانمایی پلاک ثبتی املاک مسکونی در تهران

جانمایی پلاک ثبتی املاک مسکونی در تهران

جانمایی پلاک ثبتی املاک مسکونی در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود. جانمایی پلاک ثبتی املاک مسکونی در تهران پلاک ثبتی املاک همان پلاک اصلی و فرعی مربوط به ملک است که در تقسیم بندی های زمین به هر ملک یک پلاک اصلی یا شماره قطعه مادر و یک پلاک فرعی […]

بیشتر بخوانید