جانمایی پلاک ثبتی برای اراضی

جانمایی پلاک ثبتی برای اراضی کشاورزی

جانمایی پلاک ثبتی برای اراضی کشاورزی

جانمایی پلاک ثبتی برای اراضی کشاورزی توسط یک کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی باید انجام شود. به طور کلی برای جانمایی پلاک ثبتی می بایست به اطلاعات ثبتی املاک دسترسی داشت که با استخراج آن بتوان جانمایی پلاک ثبتی ملک را روی زمین انجام داد. در صورتی که اراضی دیوار کشی و حصارکشی نداشته […]

بیشتر بخوانید