جانمایی پلاک ثبتی برای املاکی بزرگ

جانمایی پلاک ثبتی برای املاکی بزرگی که فاقد دیوارکشی اند

جانمایی پلاک ثبتی برای املاکی بزرگی که فاقد دیوارکشی اند

جانمایی پلاک ثبتی برای املاکی بزرگی که فاقد دیوارکشی اند در واقع به منظور تعیین حدود و مرز های ملک به کار میرود و برای اهدافی مثل اخذ سند تک برگ یا حل اختلافات ملکی به کار میرود. جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از پلاک ثبتی ملک که در سند درج شده است انجام میشود […]

بیشتر بخوانید