جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی به این دلیل انجام می شود که آدرس و موقعیت ملک مشخص گردد. در واقع املاک قدیمی معمولا مرز دقیق و ثبتی ندارند و برای این که بتوان حدود ثبتی ملک را مشخص نمود تا بتوان سند تک برگ برای آن اخذ نمود و همچنین ساخت و ساز در […]

بیشتر بخوانید