جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی به این دلیل انجام می شود که آدرس و موقعیت ملک مشخص گردد. در واقع املاک قدیمی معمولا مرز دقیق و ثبتی ندارند و برای این که بتوان حدود ثبتی ملک را مشخص نمود تا بتوان سند تک برگ برای آن اخذ نمود و همچنین ساخت و ساز در […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی در صورتی که مالک بخواهد حدود و مرز دقیق ملک خود برسد و به موقعیت دقیق ملکش درمحدوده ملک مادر دست یابد می تواند با جانمایی پلاک ثبتی این امر ممکن میشود. برای این کار می تواند به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی مراجعه کند که […]

بیشتر بخوانید