جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.عملیات جانمایی پلاک ثبتی به این صورت می باشد که کارشناس با بررسی مدارک اعلام میکند که اینکار قابل اجرا میباشد یا خیر اگر قابل اجرا باشد،کارشناس نقشه های ثبتی موجود را ژئورفرنس می کند، در این […]

بیشتر بخوانید