جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین حدود ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین حدود ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین حدود ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین حدود ملک معمولا وقتی انجام می شود که مالک از محدوده و موقعیت دقیق ملک اطلاع ندارد و فقط یک سند دفترچه ای یا قولنامه از ملکش در دست دارد. که با استفاده از اسناد قدیمی نمیتواند به حدود دقیق ملک پی ببرد که با استفاده از جانمایی پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید