جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک و همچنین پارامتر های دیگر ملک مثل حدود ملک و اضلاع و حدود همسایگی آن به کار می رود در واقع  در صورتی که حدود ملک مشخص نباشد تنها راه این است که جانمایی پلاک ثبتی انجام شود همچنین برای املاک مشاعی که مساحت بزرگی دارند نیز […]

بیشتر بخوانید