جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ انجام میشود تا پس از مشخص شدن حد و مرز ملک روی زمین بتوان نقشه یو تی ام ملک را تهیه کرد تا یکی از مدارک لازم برای اخذ این سند فراهم شود تا اداره ثبت قادر به صدور این سند باشد و اسناد تک برگ اسناد […]

بیشتر بخوانید