جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های دارای سند قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های دارای سند قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های دارای سند قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های دارای سند قدیمی در تهران انجام می شود زیرا بیشتر املاک دارای سند های قدیمی هستند. جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های دارای سند قدیمی بر این اساس املاکی دارای سند های دفترچه ای هستند نیز می توانند برای گرفتن سند تک برگی برای ملک خود اقدام کنند که […]

بیشتر بخوانید