جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی ملک و نحوه انجام آن

جانمایی پلاک ثبتی ملک و نحوه انجام آن

جانمایی پلاک ثبتی ملک و نحوه انجام آن که به منظور تعیین مرزهای عرصه یک ملک بر روی کره زمین انجام میشود و نمایش این مرزهای ملک بر روی کره زمین با استفاده از مختصات های یو تی ام انجام می شود و بر همین اساس بعد از تعیین مرزهای یک ملک با تهیه یک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های قدیمی پلاک ثبتی همان پلاک اصلی و فرعی موجود در سند های دفترچه ای قدیمی است که در قدیم جز شناسه های اصلی ملک بوده و امروزه نیز برای جانمایی ملک از آن استفاده می شود. رادین مپ ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری جانمایی پلاک ثبتی برای ملک […]

بیشتر بخوانید