جانمایی پلاک ثبتی-تداخل حدود املاک

جانمایی پلاک ثبتی-تداخل حدود املاک مجاور

جانمایی پلاک ثبتی-تداخل حدود املاک مجاور

جانمایی پلاک ثبتی-تداخل حدود املاک مجاور سبب به وجود آمدن اختلافاتی بین املاکی که مجاور هم خواهد شد در نتیجه برای این که بتوان رفع تداخل نمود و حدود اربعه املاک روی زمین مشخص شود بایستی حدود ثبتی ملک به نحوی معلوم شود. عملیاتی که باعث مشخص شدن حدود ثبتی املاک خواهد شد عملیات جانمایی […]

بیشتر بخوانید