جانمایی پلاک ثبتی ملک و نحوه انجام آن

جانمایی پلاک ثبتی ملک و نحوه انجام آن

جانمایی پلاک ثبتی ملک و نحوه انجام آن

جانمایی پلاک ثبتی ملک و نحوه انجام آن که به منظور تعیین مرزهای عرصه یک ملک بر روی کره زمین انجام میشود و نمایش این مرزهای ملک بر روی کره زمین با استفاده از مختصات های یو تی ام انجام می شود و بر همین اساس بعد از تعیین مرزهای یک ملک با تهیه یک […]

بیشتر بخوانید