جانمایی پلاک ثبتی – نقشه UTM جانمایی

جانمایی پلاک ثبتی -نقشه UTM جانمایی

جانمایی پلاک ثبتی -نقشه UTM جانمایی

جانمایی پلاک ثبتی -نقشه UTM جانمایی که جانمایی پلاک ثبتی وقتی به کار می آید که سندی از ملک موجود است اما حدود ملک و موقعیت دقیق ملک مشخص نیست یا دچار دعوای حقوقی بر سر حدود ملک شده اند. جانمایی پلاک ثبتی یعنی تعیین دقیق موقعیت یک ملک در زمین و همچنین پارامترهای مهم […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی - نقشه UTM جانمایی

جانمایی پلاک ثبتی – نقشه UTM جانمایی

جانمایی پلاک ثبتی – نقشه UTM جانمایی که منظور همان نقشه یو تی ام است که در قبل از تهیه این نقشه مرزهای ملک از طریق پلاک ثبتی ملک تعیین و یا بررسی می شود و بر روی کره زمین جانمایی میشود با استفاده از مختصات های یو تی ام جای دقیق این مرزها بر […]

بیشتر بخوانید