جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین حدود ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین حدود ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین حدود ملک معمولا وقتی انجام می شود که مالک از محدوده و موقعیت دقیق ملک اطلاع ندارد و فقط یک سند دفترچه ای یا قولنامه از ملکش در دست دارد. که با استفاده از اسناد قدیمی نمیتواند به حدود دقیق ملک پی ببرد که با استفاده از جانمایی پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق یک ملک بر روی کره زمین و تعیین و یا بررسی مرزهای ملک که از طریق پلاک ثبتی درج شده در سند های مالکیت انجام می شود  و از مهم ترین مشخصه های هر ملکی است و از این روش برای […]

بیشتر بخوانید