جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای ملک

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند مورد استفاده قرار می گیرد در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام و ارائه ان به اداره ثبت برای ملک سند تک برگ صادر میشود و نقشه جانمایی ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک و همچنین بدست آوردن مساحت […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای ملک

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای ملک

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای ملک به روش های مختلفی بسته به موقعیت ملک انجام می شود که توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود. جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای ملک پلاک ثبتی ملک در قدیم به دلیل اینکه تقسیم بندی اراضی دارای ترتیب بود و میزان ساخت و […]

بیشتر بخوانید