جانمایی پلاک ثبتی و نقشه یو تی ام

جانمایی پلاک ثبتی و نقشه یو تی ام برای ملک

جانمایی پلاک ثبتی و نقشه یو تی ام برای ملک

جانمایی پلاک ثبتی و نقشه یو تی ام برای ملک برای صدور سند تک برگ انجام می شود و این کار توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود. جانمایی پلاک ثبتی و نقشه یو تی ام برای ملک پلاک ثبتی یا همان پلاک اصلی و فرعی مربوط به ملک که در سند های منگوله دار […]

بیشتر بخوانید