حل اختلافات حدود ملک

حل اختلافات حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

حل اختلافات حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

حل اختلافات حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی به این صورت می باشد که با انجام جانمایی پلاک ثبتی و همچنین تهیه نقشه یو تی ام باعث حل اختلافات ملکی می شود به طور مثال اگر به حدود زمین شما تجاوز شده باشد با ارائه نقشه  یو تی ام به عنوان مدرک به دادگاه می […]

بیشتر بخوانید