درخواست صدور سند تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند تک برگ برای ملک باید به یکی از دفاتر اداره ثبت اسناد مراجعه گردد سپس با فراهم کردن مدارکی و پرداخت هزینه سند تک برگ به صورت مکانیزه قابل صدور خواهد بود. یکی از مدارکی که تهیه آن برای تعویض سند دفترچه ای به سند تک برگ لازم است، نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید