درخواست صدور سند مالکیت برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت برای ملک به منظور تعویض سند قدیمی ملک به واسطه اداره ثبت اسناد انجام می گیرد برای اینکه بتوان سند تک برگ اخذ نمود لازم است مدارکی تهیه و به ادارع ثبت منطقه ارائه شود یکی از مدارکی که برای اخذ سند تک برگ ضروری است نقشه یو تی ام است […]

بیشتر بخوانید