درخواست صدور سند مالکیت تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ از طرف متقاضی به اداره ثبت اسناد بایستی ابلاغ گردد و تمام مالکین میتوانند سند قدیمی ملک خود را تعویض نمایند اما فقط افرادی که بعد از سال ۹۰ معامله انجام می دهند باید برای معامله سند تک برگ داشته باشند و برای اخذ سند تک برگ باید مدارکی […]

بیشتر بخوانید
درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای ملک  توسط مالک باید داده شود در واقع افرادی که قصد تعویض سند دفترچه ای دارند تا سند تک برگ اخذ نمایند و همچنین افرادی که با استفاده از قانون تعیین تکیف اراضی فاقد سند بخواهند سند مالکیت تک برگ اخذ نمایند نیز باید درخواست صدورسند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه توسط مالک از اداره ثبت انجام می شود تا برای ملک سند تک برگ صادر شود.در واقع اگر مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت از مالک مدارکی میخواهد تا برای ملک سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید