دریافت سند تک برگ برای املاک قولنامه ای توسط کارشناس

دریافت سند تک برگ برای املاک قولنامه ای توسط کارشناس

دریافت سند تک برگ برای املاک قولنامه ای توسط کارشناس

دریافت سند تک برگ برای املاک قولنامه ای توسط کارشناس رسمی به منظور اخذ یک سند با امنیت بالا انجام می شود. در واقع تفاوت اصلی قولنامه با سند تک برگ امنیت آن می باشد زیرا قولنامه ها امنیت پایینی دارند و قابل جعل می باشند و ممکن است ملک قول نامه ای از دست […]

بیشتر بخوانید