روش تهیه نقشه یو تی ام برای زمین کشاورزی

روش تهیه نقشه یو تی ام امور ثبتی

روش تهیه نقشه یو تی ام امور ثبتی

روش تهیه نقشه یو تی ام امور ثبتی در اموری همچون صدور سند تک برگ برای یک قطعه زمین و یا انجام امور اداری در شهرداری ها استفاده میشود که تهیه نقشه یو تی ام روش هایی مخصوص و دقیق هستند که در نهایت باعث فراهم شدن یک نقشه ای با دقت و کیفیت بالا […]

بیشتر بخوانید
روش تهیه نقشه یو تی ام برای زمین کشاورزی

روش تهیه نقشه یو تی ام برای زمین کشاورزی

روش تهیه نقشه یو تی ام برای زمین کشاورزی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین با استفاده از مختصات های یو تی ام است که از این نقشه برای استفاده در سازمان ها و ارگان های دولتی مانند سازمان ثبت و یا شهرداری استفاده می شود که امروزه یکی از مدارک […]

بیشتر بخوانید