روش تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ

روش تهیه نقشه یو تی ام امور ثبتی

روش تهیه نقشه یو تی ام امور ثبتی

روش تهیه نقشه یو تی ام امور ثبتی در اموری همچون صدور سند تک برگ برای یک قطعه زمین و یا انجام امور اداری در شهرداری ها استفاده میشود که تهیه نقشه یو تی ام روش هایی مخصوص و دقیق هستند که در نهایت باعث فراهم شدن یک نقشه ای با دقت و کیفیت بالا […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای سند با ماده 147

تهیه نقشه یو تی ام برای سند با ماده ۱۴۷

تهیه نقشه یو تی ام برای سند با ماده ۱۴۷ به این صورت می باشد که در قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی یا همان ماده ۱۴۷ گذشته،در صورتی که متقاضی بخواهد از طریق این قانون سند مالکیت رسمی دریافت کند اولا باید اثبات کند ملک تحت تصرف […]

بیشتر بخوانید
روش تهیه نقشه یو تی ام برای زمین کشاورزی

روش تهیه نقشه یو تی ام برای زمین کشاورزی

روش تهیه نقشه یو تی ام برای زمین کشاورزی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین با استفاده از مختصات های یو تی ام است که از این نقشه برای استفاده در سازمان ها و ارگان های دولتی مانند سازمان ثبت و یا شهرداری استفاده می شود که امروزه یکی از مدارک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای سند ماده 147

تهیه نقشه یو تی ام برای سند ماده ۱۴۷

تهیه نقشه یو تی ام برای سند ماده ۱۴۷ که یک نوع سند تک برگ است و برای تعیین تکلیف املاک قول نامه ای تهیه می شود و براساس این این سند ملک تا زمانی به نام مالک ثبت می شود که ادعای مالکیت دیگری برای آن وجود نداشته باشد و در صورتی که مالک […]

بیشتر بخوانید
روش تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ

روش تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ

روش تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ امروزه در تمامی سازمان های ثبت و سازمان های مربوطه سند تک برگ برای ملک تنها سند شناخته شده است که اساس کار تعیین موقعیت دقیق ملک است. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری روش تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید