روش تهیه نقشه یو تی ام

روش تهیه نقشه یو تی ام امور ثبتی

روش تهیه نقشه یو تی ام امور ثبتی

روش تهیه نقشه یو تی ام امور ثبتی در اموری همچون صدور سند تک برگ برای یک قطعه زمین و یا انجام امور اداری در شهرداری ها استفاده میشود که تهیه نقشه یو تی ام روش هایی مخصوص و دقیق هستند که در نهایت باعث فراهم شدن یک نقشه ای با دقت و کیفیت بالا […]

بیشتر بخوانید
روش تهیه نقشه یو تی ام برای زمین کشاورزی

روش تهیه نقشه یو تی ام برای زمین کشاورزی

روش تهیه نقشه یو تی ام برای زمین کشاورزی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین با استفاده از مختصات های یو تی ام است که از این نقشه برای استفاده در سازمان ها و ارگان های دولتی مانند سازمان ثبت و یا شهرداری استفاده می شود که امروزه یکی از مدارک […]

بیشتر بخوانید
چگونه نقشه یو تی ام از ملک تهیه کنیم

چگونه نقشه یو تی ام از ملک تهیه کنیم

چگونه نقشه یو تی ام از ملک تهیه کنیم نقشه یو تی ام همان نقشه ای است که تمامی عوارض در آن دارای مختصات های جداگانه هستند و می توان از طریق همین مختصات ها جای هر کدام را پیدا کرد. رادین مپ ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری چگونه نقشه یو تی ام از […]

بیشتر بخوانید
روش تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ

روش تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ

روش تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ امروزه در تمامی سازمان های ثبت و سازمان های مربوطه سند تک برگ برای ملک تنها سند شناخته شده است که اساس کار تعیین موقعیت دقیق ملک است. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری روش تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید