صدور سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ که با استفاده از اسناد و مدارک ثبتی مربوط به ملک انجام میشود و لازمه انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی برای مشخص شدن حدود ثبتی ملک دسترسی به بانک اطلاعات ثبتی میباشد و پس از انجام این عملیات حدود ثبتی ملک حاصل می شود و بعد با تهیه […]

بیشتر بخوانید
مراحل صدور سند تک برگ

مراحل صدور سند تک برگ برای ملک

مراحل صدور سند تک برگ برای ملک از انتقال مالکیت برای ملک های تازه خریداری شده شروع می شود و در نهایت به صدور سند در دفتر خانه اسناد رسمی ختم می شود. مراحل صدور سند تک برگ برای ملک سند تک برگ نوعی تکامل یافته از سند مالکیت ملک است که باید برای صدور […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک

جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک

جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک جانمایی ملک برای تعیین موقعیت اسنادی است که موقعیت آن معلوم نیست و باید برای به دست آوردن موقعیت از روش جانمایی ملک استفاده شود. جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک روش  کار  به این صورت است که ابتدا باید به یک کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری مراجعه شود […]

بیشتر بخوانید