صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار به این صورت می باشد که شخصی که برای ملک خود جواز ساخت و ساز اخذ می کند و در ملک آپارتمانی را میسازد، زمانی که ساخت آپارتمان تمام شد برای اخذ پایانکار باید نقشه تفکیک آپارتمان را تهیه کند تا برای واحدها سند تک برگ صادر شود. انجام تفکیک […]

بیشتر بخوانید
نقشه برداری ساختمان کنترل سازه-پایان کار

نقشه برداری ساختمان کنترل سازه-پایان کار

نقشه برداری ساختمان کنترل سازه-پایان کار به این منظور  می باشد که کنترل موقعیت دیوار ها،موقعیت دقیق ستون ها،میزان گود برداری و صحیح بودن آن و … با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری توسط متخصص اینکار یعنی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی در زمانی که ساخت و ساز آپارتمان در حال […]

بیشتر بخوانید