ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله لازم و ضروری است تا این که بعد از خرید ملک خریدار از انجام معامله ضرر نکند زیرا در انجام معاملات ملکی بسیاری از اطلاعات معلوم نمیباشد که همین امر ممکن است باعث ضرر خریداران شود برای جلوگیری از ضرر احتمالی باید پیشگیری کرد و برای […]

بیشتر بخوانید