عدم تطبیق وضع موجود با سند

عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه یو تی ام

عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه یو تی ام

عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه یو تی ام که با دقت بالایی باید انجام گیرد تا این عدم نا هماهنگی مشخص و بررسی شود و تهیه این نقشه با دقت بالا فقط از عهده یک کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی  بر می آید. عدم تطبیق وضع موجود […]

بیشتر بخوانید