فتوگرامتری

استفاده عکس هوایی برای اداره ثبت و نحوه تفسیر آن

استفاده عکس هوایی برای اداره ثبت و نحوه تفسیر آن

استفاده عکس هوایی برای اداره ثبت و نحوه تفسیر آن یکی از انواع نقشه برداری استفاده از عکس های هوایی است که به نام فتوگرامتری شناخته میشود و در بحث نقشه برداری ثبتی نیز مورد استفاده است. استفاده عکس هوایی برای اداره ثبت و نحوه تفسیر آن نقشه برداری زمینی که در قسمت های مختلف […]

بیشتر بخوانید