قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به منظور مشخص شدن مالکیت املاکی می باشد که سند رسمی ندارند و یابه صورت قولنامه ای میباشد و اختلافات ملکی بر سر آن به وجود آمده است،این املاک مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت امکان به آن ها سند مالکیت تعلق می گیرد. قانون تعیین تکلیف اراضی […]

بیشتر بخوانید