قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران بر طبق تعرفه تعیین می شود و هر ساله قیمت افرایش پیدا می کند و با تهیه نقشه تفکیک آپارتمان مساحت و متراژ دقیق و واقعی هر واحد به دست می آید. یکی از کاربرد های مهم این نقشه استفاده از آن برای انجام معاملات پیش فروش واحد […]

بیشتر بخوانید
قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت طبق یک معیار مشخص و معلوم می گردد سازمان نقشه برداری کشور هر ساله طبق تعرفه تعیین میکند و کارشناسان موظف هستند طبق تعرفه عملیات تفکیک آپارتمان و پیش تفکیک آپارتمان انجام دهند. پیش تفکیک آپارتمان عملیاتی برای تعیین مساحت واقعی و دقیق واحدهای آپارتمانی میباشد این […]

بیشتر بخوانید