قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی برای املاکی که در مناطقی قرار گرفته اند که زمین دارای شیب طبیعی است و ملک با گذر ها و املاک مجاور اختلاف ارتفاع دارد، تهیه می گردد تا در نتیجه اختلاف ارتفاع و شیب ملک معلوم شود و از این نقشه همچنین برای گود برداری […]

بیشتر بخوانید