قیمت تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک های مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک های مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک های مشاعی و یا املاک غیر مشاعی انجام می گیرد تا سند تک برگ برای آن صادر گردد. در حقیقت با تهیه نقشه یو تی ام موقعیت دقیق ملک، حدود اربعه ملک و همچنین مساحت دقیق ملک حاصل می شود و همچنین در سیستم اداره ثبت نیز ذخیره […]

بیشتر بخوانید
قیمت تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران

قیمت تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران

قیمت تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران بر اساس متراژ زمین مشخص می شود قیمت تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران نقشه یو تی ام که امروزه برای امور ثبتی ملک نیاز است و توسط کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری انجام می شود بر اساس متراژ زمین قیمت […]

بیشتر بخوانید