قیمت تهیه نقشه یو تی ام

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی طبق تعرفه ای که از سازمان نقشه برداری ابلاغ می شود تعیین می شود و نقشه دو خطی به این معنا می باشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه دو هزارم به طوری که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سند ملک […]

بیشتر بخوانید
قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی برای املاکی که در مناطقی قرار گرفته اند که زمین دارای شیب طبیعی است و ملک با گذر ها و املاک مجاور اختلاف ارتفاع دارد، تهیه می گردد تا در نتیجه اختلاف ارتفاع و شیب ملک معلوم شود و از این نقشه همچنین برای گود برداری […]

بیشتر بخوانید
قیمت تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران

قیمت تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران

قیمت تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران بر اساس متراژ زمین مشخص می شود قیمت تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران نقشه یو تی ام که امروزه برای امور ثبتی ملک نیاز است و توسط کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری انجام می شود بر اساس متراژ زمین قیمت […]

بیشتر بخوانید