مدت زمان صدور سند تک برگی ملک

مدت زمان صدور سند تک برگی ملک

مدت زمان صدور سند تک برگی ملک

مدت زمان صدور سند تک برگی ملک یک پروسه کاری کوتاه است که بیشترین زمان آن برای تهیه نقشه یو تی ام از ملک است که توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود. مدت زمان صدور سند تک برگی ملک سند تک برگ نوعی جدید از سند مالکیت ملک است که یک نوع از سند […]

بیشتر بخوانید