مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی و شماره قطعه تفکیکی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی و شماره قطعه تفکیکی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی و شماره قطعه تفکیکی رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری در سند های قدیمی دفترچه ای و سند تک برگ هم به پلاک ثبتی اشاره شده که مربوط به تقسیم بندی زمین ها در طرح اصلاح اراضی در زمان ها ی گذشته است مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی و شماره قطعه […]

بیشتر بخوانید