مفهوم پلاک ثبتی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی و فرعی و شماره قطعه تفکیکی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی و فرعی و شماره قطعه تفکیکی

در این مقاله به مفهوم پلاک ثبتی اصلی و فرعی و شماره قطعه تفکیکی و ضرورت آن ها برای سند مالکیت می پردازیم. مفهوم پلاک ثبتی اصلی و فرعی و شماره قطعه تفکیکی پلاک ثبتی ملک که همان پلاک اصلی و فرعی مربوط به هر ملکی است در تقسیم اراضی برای املاک تعیین شده است […]

بیشتر بخوانید
مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی و شماره قطعه تفکیکی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی و شماره قطعه تفکیکی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی و شماره قطعه تفکیکی رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری در سند های قدیمی دفترچه ای و سند تک برگ هم به پلاک ثبتی اشاره شده که مربوط به تقسیم بندی زمین ها در طرح اصلاح اراضی در زمان ها ی گذشته است مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی و شماره قطعه […]

بیشتر بخوانید