منظور از بها در سند مالکیت تک برگی

منظور از بها در سند مالکیت تک برگی

منظور از بها در سند مالکیت تک برگی

منظور از بها در سند مالکیت تک برگی همان قیمت واقعی ملک است که در هر دوره ای قیمت متفاوتی دارد . رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری منظور از بها در سند مالکیت تک برگی بها به معنی قیمت یا ارزش یک شیء است و بها در بحث ملکی به معنای […]

بیشتر بخوانید